u

上级准备进行一次小规模的突袭,新式的炮兵装备已经就位,正要进行炮火准备……

                     
 
 
2008-12-15
2008-12-15
2008-12-15
2008-12-15
2008-09-22
 
 
                   
2
3
4
5
6
7
8
 
 
《钢甲》“新兵征集”活动圆满落幕
《钢甲》论坛面向全体版友聘版主
新手之路不再迷茫
坦克战队战术配合经验之我见
双人战术配合
你,不是一人在战斗
战术配合
坦克闪击战中战术才是王道
车辆各项可改造属性详解及建议
钢甲近事
庆八★一建军视频专题片
★第七坦克团★Flash追忆篇